KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

PAMUK GIDA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PAMUK GIDA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (PAMUK GIDA) tarafından hazırlanmıştır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

PAMUK GIDA tarafından işlenen kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve Pamuk Gıda’nın iştiraki olduğu tüm şirketlere aday bulma, bulmaya aracılık etme amaçlarıyla ve süreyle bağlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (e) maddesi uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ise 6/2 maddesi gereği başvuru yapacak ilgili kişinin ‘’ açık rızasının alınması’’ hukuki sebeplerine dayanarak;

• Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

• Pamuk Gıda’nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Pamuk Gıda’nın uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

• Gerektiği takdirde, Çalışan Aday’ının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak,

• Pamuk Gıda genelinde personel temin süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu aracılığıyla, Çalışan Adaylarının Pamuk Gıda’ya e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla, İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında, yetenek tespit eden işe alım testleri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ve yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. İlgili Kişi Olarak Hakkınız, İletişim ve Başvuru Yöntemi

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak belirtilen haklarınızı kullanmak için, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Pamuk Gıda’ya başvurarak; kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Pamuk Gıda’nın resmi internet sitesi https://www.pamukgida.com.tr ‘de yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Organize Sanayi Bölgesi 1.Bulvar 19.Sokak No:34 P.K.47060 – Artuklu/MARDİN adresine bizzat elden iletebilir, İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kaydıyla yollayabilir veya şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep formumuzu doldurabilir, pmk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile iletebilir, sistemimizde bulunan/bulunmayan elektronik posta adresinizle info@pamukgida.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Pamuk Gıda tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

(Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili web sitemiz üzerinden Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metinlerine ulaşıp detaylı olarak inceleyebilirsiniz).

En büyük gücümüz güvenilirliğe ve çalışmaya olan inancımızdır. Bu inançla, 1943’te küçük bir dükkanla başladığımız ve 1980’de Pamuk Market olarak girdiğimiz hızlı tüketim satış ve dağıtım sektöründe, 1991’de Pamuk Gıda Pazarlama Limited Şirketi ve Hızlı Tüketim Ürünleri Toptancılığı ile işimiz büyüyerek devam etmiştir.

  • 0 (482) 215 30 30

  • 0 (482) 215 33 77

  • info@pamukgida.com.tr

  • Organize Sanayi Bölgesi 1.Bulvar 19.Sk. No:34, Artuklu / MARDİN

  • Hafta İçi: 09:00 - 18:00
    Cumartesi: 09:00 - 18:00
    Pazar: Kapalı

6698 KVKK Aydınlatma Metni KVKK Çalışan Aydınlatma Metni KVKK Politikası KVKK Başvuru Formu Çerez Politikası